Політика якості ISD

ISD постійно прагне задовольнити потреби своїх клієнтів, розробляючи безпечне, надійне та зручне програмне забезпечення для охорони здоров’я, яке відповідає очікуванням поточних і майбутніх клієнтів.

Політика якості реалізується через:

• Безперервні процедури контролю якості;

• Підвищення кваліфікації співробітників;

• Удосконалення кінцевих продуктів з урахуванням життєвого циклу розробки програмного забезпечення;

• Дотримання вимог законодавства.

Досягнення цієї мети гарантується знанням і розумінням кожного працівника ISD Політики якості, а також зобов’язань, які вона передбачає. Це також передбачає відданість співробітників ISD роботі, а також відповідальність за те, щоб кінцевий продукт відповідав очікуванням клієнтів і кінцевих користувачів.

Для реалізації Політики якості розроблено та введено в дію Інтегровану систему управління якістю (IQMS) відповідно до вимог ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, Програми єдиного аудиту медичних виробів (MDSAP). Керівництво компанії несе повну відповідальність за забезпечення дотримання Політики якості, дотримання вимог, а також підтримання ефективності та постійного вдосконалення IQMS.