Політика Інформаційної Безпеки ISD

Компанія визнає важливість інформаційної безпеки як частини стратегії надання безпечного та надійного програмного забезпечення для охорони здоров’я нашим клієнтам. Компанія прагне забезпечити цілісність, конфіденційність, доступність і безпеку своїх фізичних та інформаційних активів у будь-який час для задоволення потреб і очікувань зацікавлених сторін як всередині організації, так і від зовнішніх сторін відповідно до свого бачення, місії та цінностей відповідаючи всім законодавчим, законодавчим, нормативним і договірним вимогам.

Компанія розроблятиме, впроваджуватиме, підтримуватиме та постійно вдосконалюватиме політику, процедури та засоби контролю на всіх рівнях, щоб захистити конфіденційність і цілісність інформації, що зберігається та обробляється в її системах, і гарантувати, що інформація буде доступна уповноваженим особам у разі потреби.

Для реалізації Політики інформаційної безпеки розроблено Систему управління інформаційною безпекою відповідно до вимог ISO 27001:2013.

Компанія прагне постійно вдосконалювати Систему управління інформаційною безпекою, яка вимірюється через цілі безпеки.